Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, która pozwoli Ci uzyskać informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz wykorzystywanych przez nas plikach cookies. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO").Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Savinga Jakub Dobrosielski Justyna Barańska spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, REGON 360311600, NIP 9452181861.

Dane kontaktowe:
adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 16, 30-318 Kraków,
adres e-mail: info@savinga.pl,
telefon: +48 669 144 400.

Gdzie przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te mogą być jednak, w ograniczonym zakresie, przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane, gdyż niektórzy spośród dostawców usług związanych z naszym sklepem (m.in. PayPal, Google) mają siedzibę poza EOG. Uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:
1) Twoja zgoda, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) konieczność wykonania umowy zawartej z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną przed spamem.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu obsługi procesu zakupowego, na który składa się rejestracja konta, składanie i realizacja zamówienia, a także obsługa reklamacji.

Przetwarzane dane osobowe wykorzystujemy także do:
1) przygotowywania i przedstawiania Ci ofert handlowych, w tym do przesyłania na Twoje życzenie newslettera,
2) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze sklepu, w tym ochrony przed spamem,
3) publikacji treści, w tym przesłanych przez Ciebie opinii o produktach,
4) przeprowadzania analiz i badań statystycznych,
5) badania satysfakcji klienta.

Możemy dokonywać profilowania, wykorzystując w tym celu podane przez Ciebie dane osobowe, najczęściej dane o produktach, które umieścisz w koszyku. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie danych zgromadzonych w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie i na wyświetlaniu ofert, którymi możesz być zainteresowany. Stosowane przez nas profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Ciebie i nie wpływa w inny, podobny sposób na Twoją sytuację.

Czy podanie danych osobowych jest wymagane

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Możliwość zawarcia umowy (dokonania zakupu, rejestracji konta) jest uzależniona od podania Twoich danych osobowych.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres, w którym będzie istniała podstawa prawna przetwarzania tych danych, a więc do chwili, w której:
1) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania,
2) wyrazisz sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
3) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
4) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, który zobowiązywał nas do przetwarzania Twoich danych osobowych,
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w konkretnej sytuacji i co nastąpi później.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:
1) żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
2) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) żądania przeniesienia danych do innego administratora,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
1) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania,
2) jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
1) podmioty zapewniające obsługę płatności,
2) podmioty świadczące usługi spedycyjne (m.in. DHL, InPost, Poczta Polska),
3) dostawca skrzynki poczty elektronicznej,
4) dostawca usług hostingowych,
5) biuro rachunkowe,
6) podmioty zapewniające usługi marketingowe i statystyczne.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies

Nasz sklep, tak jak większość stron internetowych, korzysta z ciasteczek (plików cookies). Są to pliki zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, które umożliwiają prawidłowe korzystanie z funkcji sklepu, nie powodując żadnych zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz usunąć zapisane na Twoim urządzeniu ciasteczka oraz blokować wykorzystywanie tych plików w przyszłości. Wykorzystujemy ciasteczka do obsługi sesji, w celach statystycznych i marketingowych oraz ochrony przed spamem.